Valstybės
įmonė
CENTRINĖ
HIPOTEKOS
ĮSTAIGA

Elektroninės paslaugos
Paieška sudariusiems sutartis
Paieška ir duomenų užsakymas neregistruotiems duomenų gavėjams
Neatlygintinos paslaugos
Įgaliojimo sudarymas informacinių technologijų priemonėmis
Informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų vieša paieška
Įmonės filialai
čia rasite įmonės filialų kontaktinę informaciją
Intranetas
Darbuotojams 

casino lt logo
 
Į pradžią El.paštas Svetainės žemėlapis
Print
English

 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS
REORGANIZAVIMO JUNGIMO BŪDU

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga reorganizuojama jungimo būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą“).

Reorganizuojama valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visą reorganizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas.

Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos teisės ir pareigos pereina valstybės įmonei Registrų centrui šios įmonės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Po reorganizavimo valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga pasibaigia. Visą valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos patikėjimo teise valdytą turtą, taip pat teises ir pareigas perims valstybės įmonė Registrų centras, kuri tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – valstybės įmonė Registrų centras.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais reorganizavimo sąlygose numatytais dokumentais ir informacija galima neatlygintinai susipažinti interneto svetainėje www.hipotekosistaiga.lt ir valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos buveinėje Vilniuje, Tilto g. 17, darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., ir nuo 12 val. 15 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais iki 15 val. 15 min.).

Pranešimas dėl reorganizavimo prijungimo būdu 

Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos reorganizavimo prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro reorganizavimo sąlygos 
APIE VALSTYBĖS ĮMONĘ CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nuosavybės teise priklausantis valstybei. Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Įmonės vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tikslai – tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Turto arešto aktų registrą, Testamentų registrą, Vedybų sutarčių registrą, Sutarčių registrą, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, Įgaliojimų registrą ir teikti šių registrų duomenis, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais, taip pat atlikti Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas.

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga veiklą vykdo nuo 2016 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-256 „Dėl biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo“ biudžetinę įstaigą Centrinę hipotekos įstaigą pertvarkius į valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl sutikimo pertvarkyti Centrinę hipotekos įstaigą ir ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“). Biudžetinė įstaiga Centrinė hipotekos įstaiga buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 991 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymo įgyvendinimo“.

 
 

© Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel. (8 5) 231 3611


Valstybės įmonė
Juridinio asmens kodas: 188692535.
Duomenys apie Valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 
 

Informacija

Už asmenų priėmimą įmonėje ir jų aptarnavimą telefonu atsakingi Informacijos teikimo skyriaus darbuotojai,
tel. (8 5) 231 3611

Sprendimas Idamas.
Naudojama
Smart Web.