Centrinė hipotekos įstaiga

Už asmenų priėmimą Centrinėje hipotekos įstaigoje ir jų aptarnavimą telefonu atsakingi Informacijos teikimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 231 3611

Pagrindinė svetainė


Svetainės struktūra
  Kairėje
 • Naujienos
 • Naujienos ir įvykiai
  Ryšiai su visuomene
  Konkursai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Veiklos kryptys
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Darbo užmokestis
  Biudžeto suvestinė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Įstaigos vadovas
  Struktūra ir kontaktai
  Įstaigos darbo laikas
 • Senoji svetainės versija
 •   Viršuje
 • Hipotekos
  registras
 • Apie registrą
  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai
  Informacinės paslaugos
  Lakštų ir pažymėjimų formos
  Pagal sutartis teikiamų duomenų apimtis
  Duomenų teikimo sutarčių formos
  Statistika
 • Turto arešto
  aktų registras
 • Apie registrą
  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai
  Informacinės paslaugos
  Pažymėjimų ir kitų teikiamų dokumentų formos
  Duomenų teikimo sutarčių formos
  Statistika
 • Testamentų
  registras
 • Apie registrą
  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai
  Informacinės paslaugos
  Pranešimų ir pažymėjimų formos
  Duomenų teikimo sutarčių formos
  Statistika
 • Vedybų sutarčių
  registras
 • Apie registrą
  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai
  Informacinės paslaugos
  Prašymų ir pranešimų formos
  Duomenų teikimo sutarčių formos
  Statistika
 • Sutarčių
  registras
 • Apie registrą
  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai
  Informacinės paslaugos
  Prašymų ir pranešimų formos
  Pagal sutartis teikiamų duomenų apimtis
  Duomenų teikimo sutarčių formos
  Statistika

     Informuojame, kad nuo 2010 m. liepos 1 d. Centrinės hipotekos įstaigos interneto svetainės adresas pakeistas į www.hipotekosistaiga.lt. Taip pat pakeisti el. pašto adresai.

      Dėmesio! Nuo 2010 m. liepos 1 d. Tauragės rajono apylinkės teismo hipotekos skyriuje nutraukta Hipotekos registro tvarkymo veikla, todėl visi prašymai dėl hipotekos ar įkeitimo registravimo, priverstinio skolos išieškojimo turi būti pateikiami Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriui.


     Centrinė hipotekos įstaiga įsteigta 1997 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 991 (Žin., 1997, Nr. 85-2144). Įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto.
      Įstaigos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.
      Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių ir Sutarčių registrus, teikti tvarkomų registrų duomenis visuomenei, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais.
      Hipotekos registre registruojami hipotekos ir įkeitimo sandoriai, priverstinė hipoteka ir priverstinis įkeitimas.
      Testamentų registre registruojami duomenys apie visus notarų ir konsulinių pareigūnų patvirtintus ir priimtus saugoti testamentus bei duomenys apie palikimo priėmimo faktus.
      Turto arešto aktų registre kaupiami ir saugomi duomenys apie visus įgaliotų institucijų ir pareigūnų priimtus turto arešto aktus.
      Vedybų sutarčių registre registruojamos vedybų, sugyventinių sutartys bei turto padalijimo faktai.
      Sutarčių registre kaupiami duomenys apie lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai bei pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, kurių dalykas yra neregistruojamas turtas.

                 

  © Centrinė hipotekos įstaiga
  Tilto g. 17/4, Vilnius, LT-01101, Tel.: (8 5) 2313490, Faks.: (8 5) 2313491
  El. p.
  info@lhr.lt
  Valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinio asmens kodas: 188692535

  Duomenys apie Centrinę hipotekos įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.